November 2016 - pågående
Sigma Connectivity Engineering, Lund. Utveckling och felsökning av mjukvara på olika plattformar, inklusive Intel Curie, Nordic nRF51 och -52 mm. Har även varit uthyrd till Facebook, Building 8, under ett års tid till deras team för utveckling av hårdvara mot nya marknadsnischer.

Maj 2016 - Oktober 2016
Combitech AB, Göteborg & Malmö. Inhyrd för att sätta upp bygg- och testsystem för Android baserat på Jenkins, Docker, Tiller, Froglogic Squish mm.

November 2015 - Mars 2016
Hasselblad Group, Göteborg. Främst lågnivåutveckling och felsökning i ARM-miljö med FreeRTOS i botten med fokus på seriekommunikation men även stresstestning och utveckling av testramverk baserat på Jenkins och Robot Framework.

December 2014 - September 2015
Sony Mobile Communications, Lund. Del av System Analysis (tidigare kallat "Men in Black") vars uppgift är att hitta grundorsaken till komplicerade problem och buggar i Android, vilket inkluderar felsökning på samtliga nivåer av systemet från hårdvara, firmware, kernel, Android framework och VM upp till själva apparna.

Mars 2013 - 2018
Utveckling av mjukvara för elmotorstyrning i dieselelektriska rangerbangårdslok för EVnetics i Florida. Varje styrutrustning består av fyra kontrollenheter som kan leverera upp till 700 Volt/1600 Ampere per enhet till varsin separat motor. Styrkommandon och statusrapportering sker via CAN-buss, konfigurering och firmwareuppgradering görs via en inbyggd webserver.

September 2008 - 2018
Utveckling av mjukvara för styrning av elmotorn i elbilar för EVnetics i Florida, systemet är konfigurerbart via en inbyggd minimal webserver. I dagsläget sker inte längre någon nyutveckling.

April 2012 - Februari 2013
Inhyrd som konsult på Husqvarna Group, avdelningen för AutoTune, där jag ersatte två utveckare som gick på pappaledighet samtidigt. Primärt handlade uppdraget om att rätta mjukvarubuggar som upptäcktes, men jag hann även bidra med ett par smärre generella förbättringar av koden samt lite utvärderingsarbete inför byte av MCU i produkten.

April 2010 - 2013
Mjukvaruutveckling för Vercingetorix LLC som bygger specialhårdvara på beställning, bland annat ett system för att övervaka antalet laddcykler för medicinsk utrustning.

Maj 2007 - Januari 2012
Motorola. Lågnivåprogrammering av firmware och bootloader för IPTV-boxar och ofta inblandad i diskussioner om hur hård- och mjukvara skulle designas för att fungera tillsammans i nya produkter.

November 2005 - Maj 2007
Innovativ Vision AB. Driftsättare av och servicetekniker för WoodEye. Min kombinerade erfarenhet av datorer, elektronik och mekanik kom väl till nytta i mitt arbete ute hos kund.

Juli 2003 - Augusti 2005
AB TakeIT. Projektledare, programmerare, systemadmin etc samt en av delägarna. Var ansvarig för utvecklingen av det egna Linux-systemet som inkluderade serverinstallationer och nätbootande klienter.

September 2002 - December 2002
Nationella superdatorcentrat, Universitetet i Linköping, där jag var projektanställd för att bygga specialhårdvara (allt från prototyp till beställning av kort, låda mm) och -mjukvara (mestadels assembler).

September 1999 - Augusti 2002
Cendio Systems AB, främst kernelprogrammering i C under Linux och sammanställning av inbyggda system enligt kundspecifikation, men även applikationsprogrammering under C, C++ och Python.

Juni 1997 - September 1999
Gladius e-commerce AB. Mina främsta arbetsuppgifter var som C-programmerare och teknisk projektledare för det egenutvecklade webhandelsystemet, men jag var även webmaster, postmaster, admin för VMS- och Linux-systemet, webutvecklare mm.

Februari 1996 - Juni 1996
LB-data i Linköping. Säljstöd och servicetekniker av Alpha- och Intel-PC med NT eller DigitalUNIX.

Maj 1990 - Januari 1995
Lärarutbildningen vid Linköpings Universitet som servicetekniker. Reparationer och service av blandad audio- video- och datorutrustning (Windows och Macintosh).

Juni 1988 - Maj 1990
Östgötadata. Operatör samt efterbehandlare på Östgötadatas dåvarande UNISYS 1100- och 2200-datorer, Ericsson 2500 m.fl. minidatorer.